Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 29.07.2020 №672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників" Завантажити

Постанова КМУ від 10.07.2019 №822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки" Завантажити

Постанова КМУ від 10.07.2019 № 694 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346" Завантажити

Постанова КМУ від 10.07.2019 №636 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти" Завантажити

Постанова КМУ від 10.07.2019 №635 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти" Завантажити

Постанова КМУ від 19.06.2019 №532 "Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад освіти" Завантажити

Постанова КМУ від 17.04.2019 №331 "Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти" Завантажити

Постанова КМУ від 03.04.2019 № 319 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти" Завантажити

Постанова КМУ від 27.02.2019 р. № 130 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2019 році" Завантажити

Постанова КМУ від 21.11.2018 №1026 "Про затвердження Положення про санаторну школу" Завантажити

Постанова КМУ від 07.11.2018 №935 "Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти" Завантажити

Постанова КМУ від 19.09.2018 р. № 806 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684" Завантажити

Постанова КМУ від 10.05.2018 р. № 347 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187" Завантажити

Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти" Завантажити 

Постанова КМУ від 13.09.2017 №684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів" Завантажити

Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" Завантажити

Постанова КМУ від 14.02.2017 №88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами"  Завантажити

Постанова КМУ від 28.12.2016 №1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення" Завантажити

Постанова КМУ від 28.12.2016 №1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах" Завантажити

Постанова КМУ від 23.11.2016 №975 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти" Завантажити

Постанова КМУ від 16.11.2016 №818 "Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету" Завантажити

Постанова КМУ від 23.03.2016 №261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)" Завантажити

Постанова КМУ від 30.12.2015 № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" Завантажити

Постанова КМУ від 23.12.2015 №1109 "Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників" Завантажити

Постанова КМУ від 21.11.2015 №851 "Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегменті ІнтернетуЗавантажити

Постанова КМУ від 21.08. 2013 №607 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами" Завантажити

Постанова КМУ від 20.05.2013 №363 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" Завантажити

Постанова КМУ від 15.04.2013 №306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" Завантажити

Постанова КМУ від 16.01. 2013 № 20 "Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях" Завантажити

Постанова КМУ від 23.11.2011 №1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" Завантажити 

Постанова КМУ від 15.08.2011 №872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" Завантажити

Постанова КМУ від 13.07. 2011 № 752  "Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти" Завантажити

Постанова КМУ від 20.04.2011 №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти" Завантажити

Постанова КМУ від 27.08. 2010 №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" Завантажити

Постанова КМУ від 27.08.2010 №784 "Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням" Завантажити

Постанова КМУ від 27.08.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ" Завантажити

Постанова КМУ від 05.10.2009 №1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини" Завантажити

Постанова КМУ від 05.10.2009 №1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів" Завантажити

Постанова КМУ від 05.11.2008 №993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" Завантажити

Постанова КМУ від 22.11.2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" Завантажити

Постанова КМУ від 12.07.2004 №882 "Питання стипендіального забезпечення" Завантажити

Постанова КМУ від 12.03. 2003 №305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад" Завантажити

Постанова КМУ від 26.08.2002 №1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів" Завантажити

Постанова КМУ від 14.06.2002 №826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі" Завантажити

Постанова КМУ від 04.01.2002 №3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" Завантажити

Постанова КМУ від 07.06.1999 №992 "Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики" Завантажити 

Постанова КМУ від 28.04.1999 №717 "Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною  підготовкою" Завантажити

Постанова КМУ від 05.08.1998 №1240 "Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад" Завантажити

Постанова КМУ від 14.10.1997 №348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" Завантажити

Постанова КМУ від 12.02.1996 №200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів" Завантажити

Постанова КМУ від 11.08.1995 №638 "Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс „Учитель року" Завантажити