Інтерактивна лекція "Ефективна співпраця педагогів і батьків дітей із ООП у системі інклюзивної освіти"

Інтерактивна лекція

Інтерактивна лекція направлена на виявлення рівня осмислення педагогами значення спільної діяльності батьків і педагогів щодо розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Усвідомлення значення соціальної адаптації батьківського контингенту.
Сім’ї, в яких виховуються діти з відхиленнями в розвитку, належать до особливої категорії, потребують постійної уваги з боку психологічної служби та педагогів. Не кожен батько чи мати виявляються здатними прийняти недугу дитини, адекватно реагувати на виникаючі проблеми. Перші кроки дитини з особливими освітніми потребами у школі завжди стають важкими як для учня, так і для батьків. Реалізація батьками виховної функції виявляється утрудненою і потребує допомоги та підтримки з боку різних фахівців.
Отже, одна із основних задач педагогічних працівників інклюзивної освіти – прийти до спільної мети разом з батьками дитини з ООП.
Працюючи з батьками, педагоги ставлять перед собою такі завдання:

➢ допомогти сформувати адекватні взаємостосунки між батьками, іншими членами сім’ї та дитиною з вадами психофізичного розвитку;
➢ інформувати батьків про потенційні можливості дитини, її перспективи у різних аспектах життя;
➢ створити умови для активної участі батьків у вихованні та навчанні дитини;
➢ навчити батьків прийомам організації навчальної діяльності дитини.

Для успішного інклюзивного навчання батьки мають стати частиною шкільної команди. Проте налагодити з ними співпрацю – часом складне завдання.
Під час інтерактивної лекції для педагогічних працівників інклюзивної освіти розглядалися основні принципи роботи асистента вчителя/вихователя з батьками дітей з ООП.
Слухачі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивної освіти отримали знання про методи ефективної взаємодії та основні напрями організації роботи з батьками в рамках інклюзивної освіти. Отримали рекомендації та практичні поради, як стати з батьками справжніми партнерами в освітньому процесі.

За матеріалами сайту ЗІППО