ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПРОПОНУЄ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТИ РІШЕНЬ СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРО ПРИПИНЕННЯ (ЛІКВІДАЦІЮ) СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ  ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Департамент освіти і науки облдержадміністрації пропонує для громадського обговорення проєкти рішень сесії обласної ради про припинення (ліквідацію) спеціальних загальноосвітніх  шкіл-інтернатів Закарпатської обласної ради.

На виконання плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки в області пріоритетом є зміна системи інституційного догляду на систему, яка забезпечує догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі.

Законом України „Про повну загальну середню освіту” і Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 (зі змінами), унормовано питання організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Інклюзивне навчання є одним із основних чинників реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Інклюзивна освіта – це освітня технологія, що передбачає навчання й виховання дітей з особливими потребами у звичайному  закладі освіти, де створено відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності освітнього процесу.

За останні роки в області зросла кількість закладів загальної середньої освіти, де організовано інклюзивне навчання, та одночасно збільшилася кількість дітей з особливими освітніми потребами, які можуть отримувати освітні послуги за місцем проживання.

У 2020/2021 навчальному році у закладах освіти області інклюзивне навчання організовано для 1052 дітей з особливими освітніми потребами. З них: для 140 дітей – у 81 закладі дошкільної освіти, для 903 дітей – у 289 закладах загальної середньої освіти, для 9 осіб – у трьох закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Водночас у 2020/2021 навчальному році в області функціонують чотири  спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (Чертезька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради, Часлівецька загальноосвітня спеціальна школа-інтернат І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради, Перехрестівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат     І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради, Солотвинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради), проєктні потужності яких використовуються неефективно.

Враховуючи зменшення контингенту учнів цих закладів, завантаженість їх в середньому на 30 відсотків, доцільно  припинити діяльність цих закладів після завершення 2020/2021 навчального року.

Вихованці цих закладів продовжать навчання за місцем проживання. Згідно з частиною другою статті 9 Закону України „Про повну загальну середню освіту” діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої освіти. Крім того, діти з порушеннями інтелектуального розвитку, за належної організації роботи  мультидисциплінарних команд, можуть бути забезпечені освітніми послугами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти за місцем проживання.

Зауваження до проєктів можна направляти до 19 лютого 2021 року поштою за адресою: департамент освіти і науки облдержадміністрації, м. Ужгород, пл. Народна,4 або на електронну адресу: depon@carpathia.gov.ua

Про ліквідацію Солотвинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради

Про ліквідацію Перехрестівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради

Про ліквідацію Часлівецької загальноосвітньої спеціальної школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради

Про ліквідацію Чертезької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів Закарпатської обласної ради