Доступна та якісна дошкільна освіта. Умови реалізації державного стандарту дошкільної освіти 31.03.2021 р.

ДОСТУПНА ТА ЯКІСНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 31.03.2021 р.

Другий вебінар підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) 

Міністерство освіти і науки України, ДУ "Український інститут розвитку освіти" спільно з авторською групою розробників оновленого Базового компонента дошкільної освіти проводять серію вебінарів підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти). 

02.04.2021 відбудеться другий вебінар з теми "Особистісна компетентність дитини".

Спікери: 

Тамара ПІРОЖЕНКО, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України;

Ольга БАЙЄР, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

У перебігу вебінару учасники дізнаються про:

  • складові особистісної компетентності дитини в БКДО, їх характеристика;
  • освітній потенціал особистісної компетентності;
  • результати сформованої компетентності;
  • умови реалізації та принципи особистісно-зорієнтованої взаємодії;
  • особистісно-зорієнтований освітній простір в ЗДО та ін. 

 Наказ МОН №397 від 31.03.2021 р.