Засідання регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти при обласній державній адміністрації

Засідання регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти при обласній державній адміністрації

12 червня 2020 року в облдержадмінстрації відбулося засідання регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти при обласній державній адміністрації. Серед питань порядку денного – погодження обсягів та прогнозних показників регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів, основні тенденції регіонального ринку праці, проблемні питання та шляхи вирішення організації дуальної форми навчання у закладах професійної  (професійно-технічної) освіти тощо.

Ольга Травіна, заступник голови обласної державної адміністрації, голова регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти при обласній державній адміністрації наголосила, що у зв’язку із змінами у чинному законодавстві, та з метою координації діяльності, зокрема, щодо формування та реалізації регіональної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти приведено у відповідність до чинного законодавства положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти” при обласній державній адміністрації та розширено її склад. Водночас звернула увагу, що заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти вже з вересня готуватимуть прогнозні показники для навчання студентів і учнів на умовах регіонального замовлення за оновленими правилами. Зміни до методичних рекомендацій, за якими формується регіональне замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів, були затверджені Урядом 10 червня 2020 року. Для формування замовлення інформацію про обсяги підготовки кадрів буде надіслано членам регіональної ради на електронні адреси для надання пропозицій.

Ганна Сопкова, директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації, ознайомила присутніх з інформацією щодо обсягів регіонального замовлення на підготовку кадрів, сформованих відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 994-р „Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів (зі змінами)”.

У продовження теми Ганна Іванівна наголосила також, що Програмою діяльності уряду передбачено зростання відсотка випускників шкіл, що обирають професійну (професійно-технічну та фахову передвищу) освіту після школи, щонайменше до 45%; зростання відсотка випускників закладів професійної (професійно-технічної та фахової передвищої) освіти, працевлаштованих в Україні через 6 місяців та 1 рік після закінчення навчання, у тому числі за професією (спеціальністю). Для реалізації  зазначеного закладами професійної (професійно-технічної) освіти заплановано ряд заходів.

Водночас на ринку праці існує дисбаланс між потребою роботодавців і бажанням учнів здобувати певну професію у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, зауважив Юрій Фущич, директор Закарпатського обласного центру зайнятості. Більшість випускників віддає перевагу навчанню у закладах вищої освіти.

Про необхідність продовження роботи із упровадження елементів дуальної форми навчання йшлося у виступі Мирослави Каламуняк, директора Ужгородської швейної фабрики. На її думку основне завдання дуальної форми – узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфери певного профілю, подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом та підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців. На це і мають бути спрямовані зусилля обох сторін.

Питання про важливість підготовки кадрів для потреб регіонального ринку праці порушив директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Андрій Давидов.

Учасники засідання підсумували, що підтримка  формату соціального діалогу на регіональному рівні з метою розширення кола користувачів освітніми послугами сприятиме створенню умов для безперервної професійної освіти, підвищення кваліфікації дорослого населення впродовж життя, підвищенню кваліфікації зайнятого та перенавчанню безробітного населення, а в кінцевому результаті – дасть можливість збалансувати ринок праці і ринок освітніх послуг.