МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про Національну систему кваліфікацій»

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про Національну систему кваліфікацій»

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про Національну систему кваліфікацій», який має на меті вдосконалити правове регулювання питань оцінювання, присвоєння та визнання професійних кваліфікацій, ключових аспектів взаємодії зацікавлених сторін в межах Національної системи кваліфікацій.

Очікується, що реалізація законопроєкту сприятиме формуванню Національної системи кваліфікацій, яка відповідає потребам і запитам суспільства, економіки та ринку праці.

Проєкт Закон України «Про Національну систему кваліфікацій» розроблено на виконання абзацу другого підпункту 3 пункту 6 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту».

Проєкт закону спрямований визначити, зокрема:

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 05 липня 2019 р. на електронну адресу panych@mon.gov.ua, Панич Олена.  

  • мету, завдання, структуру та принципи функціонування Національної системи кваліфікацій;
  • засади розроблення та прийняття рамок кваліфікацій, професійних стандартів, стандартів оцінювання професійних кваліфікацій;
  • умови формування та підтримання Національного  реєстру професій і кваліфікацій;
  • особливості статусу, завдання і повноваження Національного агентства кваліфікацій, галузевих та професійних рад з розвитку професійних кваліфікацій;
  • процедури акредитації та діяльності кваліфікаційних центрів;
  • порядок присвоєння (підтвердження) професійних кваліфікацій;
  • порядок визнання кваліфікацій, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти.

За матеріалами сайту МОН

06-06-2019