Навчалися регіональні експерти-тренери з інституційного аудиту та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Навчалися  регіональні експерти-тренери з інституційного аудиту та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Із 3 по 7 лютого у Києві фахівці Державної служби якості освіти разом із науковцями Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України навчали майбутніх регіональних експертів-тренерів із питань проведення інституційного аудиту та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Протягом п’яти днів керівники закладів освіти опановували теорію та практику оцінювання якості освіти у закладах загальної середньої освіти. Серед 100 учасників  були  і четверо керівників закладів освіти від Закарпаття. Надалі саме вони мають стати тренерами-експертами і навчати інших зазначеним питанням

Навчання складалося з п’яти основних модулів.

Перший – загальний – стосувався державної політики в системі забезпечення якості освіти в Україні. Наступний було присвячено внутрішній системі (ефективність якої й досліджує інституційний аудит) і охоплював широке коло питань: якими шляхами можуть іти заклади освіти, якою має бути їхня політика і стратегія, які залучатимуться ресурси. Йшлося також про  вимоги, критерії, індикатори та інструменти, рекомендовані використовувати за основними напрямами оцінювання – одним словом, усе те, що пропонує „Абетка для директора”. Третій модуль був безпосередньо пов’язаний із інституційним аудитом, тому  йшлося про організацію і підготовку, роботу в закладах освіти, узагальнення результатів, формування висновків і рекомендацій. Четвертий – про державний нагляд (контроль) як складову системи забезпечення якості освіти – ознайомив слухачів із підходами до перевірки дотримання вимог законодавства як складової інституційного аудиту, зокрема – з правилами складання уніфікованих актів. П’ятий модуль, „Методичний супровід підготовки експертів для участі у проведенні інституційного аудиту”, стосувався передачі знань від одного експерта до іншого. Тобто слухачі дізнавалися, як ознайомити з компетентностями, які вони отримають під час цього навчання, інших педагогічних працівників.

Закарпаття представляли по одному керівнику шкіл від міст Ужгород та Мукачево, а також по одному від Іршавського і Тячівського районів. Як відзначили закарпатці, серед слухачів курсів панувала атмосфера творчого пошуку, інноваційності та доброзичливості.

Інтерактивні лекції щодо оцінювання освітніх та управлінських процесів у закладах загальної середньої освіти, питань організації освітнього процесу, розробки та упровадження освітньої програми, практичні заняття зі створення освітнього середовища і управлінських процесів у закладі – усе сприяло  усвідомленню слухачами алгоритму дій для забезпечення якості освіти та виробленню інструментарію для його реалізації.

Крім того, дискусії, формат „запитання – відповідь” із освітнім омбудсменом та керівником Державної служби якості освіти дали можливість обговорити, як зробити інституційний аудит інструментом на шляху успішного розвитку кожного закладу.

Перша сесія пройшла цікаво, у конструктивному діалозі. Наступний етап – заочний: керівники працюватимуть на місцях, у своїх закладах освіти, уже озброєні певними знаннями, а також „Абеткою для директора”, яку отримав кожен слухач. Після цього ще одна очна сесія.

10-02-2020