Початок вступної кампанії 2020 року

Початок вступної кампанії  2020 року

Вступна кампанія 2020 року до закладів вищої освіти розпочалася в Україні із оприлюднення загальних Умов прийому, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 11.10.2019 № 1285 „Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти  України в 2020 роціˮ. Нові Умови прийому приймалися з урахуванням аналізу попередньої практики і проблем, що могли виникати при вступі, а також у контексті Закону України „Про вищу освітуˮ, який накладає зобов’язання і права на всіх учасників вступної кампанії.

Керівники закладів вищої освіти незалежно від форм власності і сфери управління під час затвердження правил прийому повинні забезпечити дотримання вимог Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти  в 2020 році.   

Правила прийому в 2020 році розробляються закладами вищої освіти відповідно до законодавства України  та нових Умов прийому, затверджуються вченою (педагогічною) радою, розміщуються на веб-сайті закладу та вносяться до ЄДЕБО до 31 грудня 2019 року. Правила прийому діють протягом календарного року.

18-10-2019