Представники Закарпаття у рейтингу закладів вищої освіти „Топ-200 Україна 2019ˮ

Представники Закарпаття у рейтингу закладів вищої освіти „Топ-200 Україна 2019ˮ

Центр міжнародних проектів „Євроосвітаˮ в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентували новий академічний рейтинг закладів вищої освіти України „Топ-200 Україна 2019ˮ.
При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, напрацьовані міжнародною Конференцією IREG 2019 „Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освітиˮ, та використовували 30 індикаторів прямого виміру (анкетні дані, інформація з сайтів ЗВО, дані міжнародних асоціацій університетів, дані про участь ЗВО в міжнародних проектах (Horizon 2020, Erasmus+), інформацію про участь ЗВО в міжнародних рейтингах (Webometrics, Scopus, uniRank), дані МОН України, ЄДЕБО, Комітету з питань державних премій України і премій ім. Т.Шевченка.
Заклади вищої освіти Закарпаття займають різні позиції у рейтингу „Топ-200 Україна 2019ˮ. ДВНЗ „Ужгородський національний університетˮ посів досить високу позицію в рейтингу, займаючи 35 місце серед  200 кращих університетів України (оцінка інтегрованого показника діяльності  ̶ 24). У той же час Мукачівський державний університет займає 170 позицію в рейтингу (12,5), Закарпатський угорський інститут – 188 місце (11,48), Закарпатська академія мистецтв – 195 місце (11,2).
Цьогорічний рейтинг „Топ-200 Україна 2019ˮ очолюють ті ж ЗВО, що займали перші місця і в попередніх рейтингах (перша трійка):
1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (78);
2. Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорськогоˮ (76);
3. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (47).

24-06-2019