Представники Закарпаття у рейтингу закладів вищої освіти „Топ-200 Україна 2020ˮ

Представники Закарпаття у рейтингу закладів вищої освіти „Топ-200 Україна 2020ˮ

Центр міжнародних проектів „Євроосвітаˮ в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентували новий академічний рейтинг закладів вищої освіти України „Топ-200 Україна 2020ˮ (станом на 06.07.2020),  який публікується вже 14 років підряд.

Складаючи цьогорічний рейтинг, експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, напрацьовані міжнародною Конференцією IREG 2019 „Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освітиˮ, та використовували 30 індикаторів прямого виміру (анкетні дані, інформація з сайтів ЗВО, дані міжнародних асоціацій університетів, дані про участь ЗВО в міжнародних проектах (Horizon 2020, Erasmus+), інформацію про участь ЗВО в міжнародних рейтингах (Webometrics, Scopus, uniRank), дані МОН України, ЄДЕБО, Комітету з питань державних премій України і премій ім. Т.Шевченка.

Заклади вищої освіти Закарпаття займають різні позиції у рейтингу „Топ-200 Україна 2019ˮ. ДВНЗ „Ужгородський національний університетˮ посів дуже високу позицію в рейтингу, займаючи 11 місце (покращив показник минулого року на 21 позицію) серед  200 кращих університетів України (оцінка інтегрованого показника діяльності  ̶  17,84). Водночас Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці посів 141 місце (75,17), Закарпатська академія мистецтв – 142 місце (75,22), а Мукачівський державний університет займає 157 позицію в рейтингу (79,92).      

Цьогорічний рейтинг „Топ-200 Україна 2020ˮ очолюють ті ж заклади вищої освіти, що займали перші місця і в попередніх рейтингах (перша п’ятірка):

  1. Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорськогоˮ (3,75);
  2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (3,81);
  3. Сумський державний університет (7,89);
  4. Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут ˮ (8,00);
  5. Національний університет „Львівська політехнікаˮ (14,46).          
09-07-2020