У щорічному збірнику „Освіта Закарпаття у цифрах і фактах” підбито підсумки, проаналізовано можливості

У щорічному збірнику „Освіта Закарпаття у цифрах і фактах” підбито підсумки, проаналізовано можливості

Підбивати підсумки року, що минає, давати оцінку зробленому та накреслювати завдання на майбутнє – це загальноприйнята практика у будь-якій сфері суспільної діяльності. Щоправда, для освітян часовий проміжок звітування співвідноситься не з календарним, а з навчальним роком.

Для освітньої галузі Закарпаття уже стало традицією інформаційно-аналітичні матеріали, що презентують розвиток освітньої галузі краю, визначають її пріоритетні напрямки та шляхи впровадження і поширення педагогічних ідей у галузі дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, друкувати в збірнику „Освіта Закарпаття у цифрах і фактах”.

Цьогорічний збірник структурно складається з семи розділів, у яких висвітлено кожен із напрямів освітньої галузі, а також розкрито питання, що викликають суспільний інтерес і вирішення яких дозволяє реалізувати державну освітню політику на певній території.

2018 рік було оголошено роком 100-річчя позашкільної освіти, тому питанням позашкілля присвячено чимало сторінок. Заходи національно-патріотичного виховання, обласні масові заходи художньо-естетичного напряму, презентація діяльності закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування знайшли своє відображення в альманасі у змістовому розкритті та яскравих фотографіях. 

У збірнику йдеться також про вжиті упродовж року як департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації, так і місцевими органами управління освітою заходи щодо створення умов для всебічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства. У цьому контексті багато зроблено для упровадження з 1 вересня 2018 року Концепції „Нова українська школа”, розширення можливостей для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами і покращення матеріально-технічної бази з метою забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти тощо.   

Так, за підсумками 2018/2019 навчального року завдяки заходам, вжитим місцевими органами управління освітою та органами місцевого самоврядування, розширено мережу закладів дошкільної освіти до 598 одиниць і в такий спосіб створено додаткові місця і зменшено завантаженість закладів у розрахунку на 100 місць із 113 у 2017 році до 108 у 2018 році.

Суттєві зміни відбулися і в загальній середній освіті. Адже було дано старт Новій українській школі, а це і переформатування мережі закладів загальної середньої освіти, що передбачено Законом України „Про освіту” та заходами з реформування галузі, і навчання в нових умовах і за новим змістом. Яким чином вдалося підготувати заклади до таких новацій зокрема і яких результатів вдалося досягти в цілому в загальній середній освіті області проаналізовано у збірнику.

Не оминули увагою оновлення змісту і форм роботи в професійно-технічній освіті, відкриття навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням, пошук оптимальної моделі підготовки кваліфікованого робітника відповідно до вимог сучасного суспільства.

Розділ „Освітній простір адміністративних одиниць Закарпаття” дав можливість розкрити досягнення кожного місцевого органу управління освітою і  визначити перспективи.

Загалом матеріали збірника засвідчили поступ, що відбувся в освіті краю у 2018/2019 навчальному році. Адже  на конкретних прикладах засвідчено, що у випадку тісної і системної співпраці  держави, влади на місцях і педагогічної громадськості виникають якісні рішення на користь здобувачів освіти на всіх рівнях освіти.

28-08-2019