Відбулися установчі збори з формування Ради молодих вчених при Закарпатській обласній державній адміністрації

Відбулися установчі збори з формування Ради молодих вчених  при Закарпатській обласній державній адміністрації

24 грудня 2021 року у малому залі облдержадміністрації відбулися установчі збори ініціативної робочої групи молодих вчених закладів вищої освіти та наукових установ Закарпаття  з формування складу Ради молодих вчених при Закарпатській обласній державній адміністрації.

Створення Ради молодих вчених забезпечить налагодження комунікації між місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з спільнотою молодих учених на національному та регіональному рівні.

Рада молодих вчених при органі виконавчої влади є колегіальним виборним дорадчим органом, що може утворюватися при центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Типовим положенням про раду молодих вчених при органах виконавчої влади.

Метою діяльності Ради є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у відповідній сфері, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень, захисту їх прав та інтересів, а також сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору.

Роботу Ради започатковано в правовому полі  на основі постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 822 „Про затвердження Типового положення про раду молодих вчених при органах виконавчої владиˮ,  наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2014 № 1384  „Про деякі питання діяльності Ради молодих ученихˮ, Положення про Раду молодих вчених при Закарпатській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.11.2021 № 948, розпорядження голови облдержадміністрації від 15.11.2021 № 947 „Про утворення ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування складу ради молодих вчених при Закарпатській обласній  державній  адміністраціїˮ  з метою всебічного сприяння реалізації прав молодих учених щодо участі у формуванні та реалізації державної політики.

24-12-2021