Бюджетний запит на 2021 рік

0611150 "Методичне забезпечення діяльності закладів освіти"

0611140 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти "

0611120 "Підготовка кадрів  закладами фахової передвищої освіти"

0611110 "Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти"

0611090 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"

0611060 "Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках"

0611050 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти"

0611040 "Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування"

0611030 "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку"