Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1011040 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами"

1011050 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

1011060 "Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності"

1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

1011080 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою "

1011090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"

1011140 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)"

1011170 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти"

1011180 "Здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями"

1011210 "Утримання інших закладів освіти"

1011220 "Інші освітні програми"

1011100 "Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти"