Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (нова редакція)

НАКАЗ ДОН від 25.03.2020 №75 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

0611162 "Інші програми та заходи у сфері освіти"

0611140 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти "

0611110 "Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти"

0611090 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"

0611060 "Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках"

0611050 "Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти"

0611040 "Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування"

0611030 "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку"

0611020 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))"