З 1 січня 2019 року має запрацювати освітній омбудсмен

З 1 січня 2019 року має запрацювати освітній омбудсмен
Порядок та умови звернення до освітнього омбудсмена затверджені тією ж постановою Кабінету Міністрів України, що й Положення про нього.
Позитивні враження:
1. Порядок розроблено у суворій відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян».
2. Порядок передбачає залучення громадськості з наданням їм матеріалів  з відособленими персональними даними.
3. При розгляді скарги освітній омбудсмен не лише вивчає проблему, алей зобов‘язаний з‘ясувати причини та умови виникнення.
До освітнього омбудсмена із скаргами про порушення прав у сфері освіти мають право звернутися:
здобувачі освіти,
їх батьки, законні представники,
педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники (далі - заявник).
Зверніть увагу, серед суб‘єктів звернення немає представників органів управління освітою
Заявник може подати скаргу особисто, а також через уповноважену особу, якщо повноваження зазначеної особи оформлені відповідно до законодавства.
Строк скарги 1 рік з моменту виявлення порушення.
Скарга подається заявником освітньому омбудсмену в письмовій (електронній) формі на адресу Служби освітнього омбудсмена поштою або подається особисто, а в електронній формі - на електронну адресу Служби з використанням засобів електронного зв’язку.
У скарзі, крім вимог про поновлення порушених прав і захист законних інтересів, також зазначаються прізвище, ім’я та по батькові заявника, місце його проживання. Скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати.
У скарзі, надісланій в електронній формі, також повинні бути зазначені електронна адреса, на яку заявникові може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису під час надсилання скарги в електронній формі не вимагається.
У разі коли заявник не зазначає у скарзі свого прізвища, імені, по батькові, місця проживання або не надає інших відомостей, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, скарга реєструється як анонімна та залишається без розгляду та повертається заявнику з відповідним обґрунтуванням протягом десяти робочих днів з дня її надходження.
Повторні скарги до освітнього омбудсмена від одного і того самого заявника, з одного і того самого питання не розглядаються.
Скарги розглядаються упродовж місяця та може бути продовжено. Загальний строк розгляду скарги становить не більш як 45 календарних днів.
Під час розгляду скарги Служба:
1) надсилає скаргу за належністю якщо викладені у скарзі питання не належать до повноважень освітнього омбудсмена;
2) попередньо розглядає скарги, оформлені належним чином і подані в установленому порядку;
3) одержує в разі потреби від заявника матеріали, необхідні для перевірки фактів, викладених у скарзі;
4) спілкується із заявником, з’ясовує всі порушені питання;
5) надсилає запити щодо отримання додаткової  інформації;
6) вживає заходів для об’єктивного вирішення питань, з’ясовує причини та умови.
Прогресивно!       -                 До розгляду скарг можуть залучатися представники громадськості у порядку, встановленому освітнім омбудсменом. Під час залучення до перевірки скарг представників громадськості їм надаються матеріали, в яких знеособлюються персональні дані заявників.
Освітній омбудсмен за результатами попереднього розгляду Службою скарги приймає рішення про обґрунтованість чи необґрунтованість скарги та надає письмову відповідь щодо результатів її розгляду.
Рішення про необґрунтованість скарги доводиться до відома заявника в письмовій формі з посиланням на норми законодавства і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
Освітній омбудсмен протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення про обґрунтованість скарги вживає таких заходів до поновлення та захисту порушених прав заявників:
надає рекомендації закладам освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, органам управління освітою;
відвідує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти всіх рівнів незалежно від форми власності та підпорядкування, а також бере участь в установленому порядку в засіданнях державних органів з питань, що належать до його компетенції;
звертається до органів державної влади, правоохоронних органів щодо виявлених фактів порушення права людини на освіту та законодавства у сфері освіти;
надає консультації заявнику;
представляє інтереси заявника у суді.
Освітній омбудсмен вживає необхідних заходів для поновлення порушених прав людини на освіту та усунення порушень законодавства у сфері освіти органами державної влади, правоохоронними органами, до яких ним було надіслано звернення.
Після вжиття заходів до поновлення та захисту порушених прав заявників освітній омбудсмен забезпечує розроблення пропозицій щодо вдосконалення актів законодавства у сфері освіти, усунення причин та умов, що призводять до порушення прав і законних інтересів заявників.
Розголошення відомостей стосовно заявника та його скарги не дозволяється.
В конфліктах допоможе освітній омбудсмен. Який він і як може вплинути на порушення в освіті.   Детальніше за посиланням

За матеріалами фейсбук сторінки Адвокат Віталій Гриб